Parolei jābūt vismaz 9 simbolus garai, jāsatur lielos burtus (A-Z), mazos burtus (a-z) un ciparus (0-9) vai speciālos simbolus (!,@,#,$,%,^,&,* u.c.)

profils

izvēlne

Vizuālie iestatījumi
izvēlne
profils

Krāsu uztvere

Teksta lielums